016

016
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

19 jun 2017

19J

MANIFIEST 19J


En el que portem d’any són 28  les dones assassinades per la violència masclista
que també s’ha emportat per davant la vida de 6 criatures.

Les qui hui estem ací presents estem fartes de comptar-les, d’assistir a minuts de silenci i concentracions, d’escoltar discursos de condemna, de laments, de dol…

Considerem que la violència masclista és una qüestió d’Estat, que ens afecta a la meitat de la població i que té una causa estructural que és la desigualtat entre homes i dones, en l’eradicació de la qual deuen comprometre’s tots els recursos que siguen necessaris com s’exigí al Pacte d’Estat reclamat el 7N als carrers de Madrid.

Tanmateix, ara als Pressupostos generals de l’Estat de 2017 de propera aprovació, comprovem que la partida assignada a finançar la lluita contra la violència masclista ascendeix a poc més de 31 milions d’euros , la qual cosa suposa un 0,00011 % del totals del Pressupost i un 10% menys que fa 7 anys. Açò significa que es segueix sense assignar ni un euro en prevenció als àmbits educatius, sanitaris i mitjans de comunicació, que no s’atén la violència sexual com preveu el Conveni d’Estambul des de 2014. Implica que no es millore la resposta judicial i no es cobrisca el cost dels serveis jurídics, psicològics i socials en les Entitats Locals establerts a la Llei d’Igualtat. Significa que aquest Pacte d’Estat naixerà mort.


És per açò, convençudes que ha passat el temps de les paraules i és hora dels fets, ens fem presents en aquest Ajuntament amb una exigència molt concreta al Govern de l’Estat: l’assignació de 120 milions d’euros a la partida destinada a la lluita contra la violència masclista.

No admetem rebaixes, ni dilacions. Entenem que no és negociable el preu de la vida de les dones. I per aquesta causa hui en molts Ajuntaments està fent-se la lectura d’aquest manifest, com el primer avís de la decisió presa per qui no anem a tolerar la inactivitat, la indiferència o la incompetència dels poders públics a l’hora d’actuar amb celeritat i eficàcia per frenar la violència masclistaA la Vall d’Uixó , a 19  de juny de 2017


NOTA DE PRENSA.

PROTESTAS EN LOS AYUNTAMIENTOS CONTRA LA VIOLENCIA MACHISTA.

L'Associació de Dones Clara Campoamor de la Vall d'Uixó conjuntamente con las organizaciones de mujeres, apoyadas por entidades ciudadanas y políticas, han convocado movilizaciones en 120 ayuntamientos . exigen al gobierno de Rajoy que aumente en los Presupuestos Generales la asignacion destinada al pacto de estado contra la violencia machista en 120 millones de euros


Ante el numero incesante de mujeres y criaturas asesinadas en lo que va de año, el movimiento feminista considera que urge un compromiso político que se traduzca en un incremento de recursos.
Para reclamarlos, el lunes 19 de junio, la misma semana en la que llegaran los PGE al congreso, se han convocado en los ayuntamientos desde las 12 a las 00, el la Vall desde 12 a las 19h, En cada uno de los ayuntamientos se han organizado de diversas acciones de protestas, en la Vall d'Uixó las acciones consistirán  en colgada las pancartas, leída del manifiesto, leída y presentación de la moción que se ara entrega los grupos políticos, pintada de camisetas, lectura de textos y poemas .

En el Proyecto de Presupuesto del Estado, las actuaciones para la prevención de la violencia de genero ascienden tras la presión de los colectivos feministas, a 31,7 millones de euros. Eso supone un 25,7% más que en 2016 pero continua siendo un 2.20% inferior a 2010.
También se denuncia una congelación en 19.741.810 euros. Del Programa sobre igualdad entre mujeres y hombres, un 41.2% menos que en 2010.

los 51,4 millones de euros que suman ambos son el 0,00011% de los gastos del Proyecto de Presupuestos del Estado. "Es necesario destinar más recursos a la prevención en los ámbitos educativos, sanitarios y de medios de comunicación, o a atender la violencia sexual como prevé el Convenio de Estambul desde 2014.
también se reclama una mejora de la respuesta judicial y que se cubra el coste de los servicios jurídicos, psicológicos y sociales en las entidades locales, tal como establece la ley de igualdad.

Las entidades que dan apoyo a la movilización manifiestan que la violencia machista es una cuestión de Estado, que afecta a la mitad de la población y que tiene una causa estructural que es la desigualdad entre mujeres y hombres.
"Si no se apuesta económicamente por ese Pacto de Estado, nacerá muerto.

Esperamos la participación  a los actos programados en la Vall d'Uixó de toda la población en general.


No hay comentarios:

Publicar un comentario