016

016
Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

29 nov 2016

CAMINO A LA ESCUELA

Aquest mes hem canviat la nostra pel·lícula dedicada a la violència contra les dones, per una relacionada amb l’escola. Des del grup INNOVA (grup de mestres de totes les escoles i instituts de la Vall) ens demanarem poder adherir-nos a la celebració del dia 30 de novembre,  de les Ciutats Educadores, xarxa en la que està també la nostra ciutat.
Triarem els documentals “Camino a la Escuela” per iniciar un debat sobre l’educació. El ben cert és que el tema va donar per a molt: les dificultats que tenen encara molta xiquets i xiquetes arreu del món, i la facilitat que tenen els nostres, afortunadament.
Malgrat això sembla que als països menys desenvolupats els mou l’interès per anar a l’escola molt més que ací per què és l’únic camí  per millorar les seues condicions socials. En els països menys desenvolupats els pares inculquen el valor de l’escola i a més a més impliquen als fill/es en les tasques familiars des de ben menuts. Ací els pares viuen a contrarellotge per portar als seus fill/es a les nombroses activitats extraescolars, deixant-los sense moments per al joc, tan important per al seu desenvolupament.
Es parlà de les funcions educadores de l’escola i l família. Es va dir que l’escola ha d’adaptar-se a les noves necessitats de la societat.
A més a més les ciutats estan ocupades per EL COTXE, veritable rei, que lleva espais de joc, lleva seguretat i lleva la possibilitat de que els ciutadans pugem utilitzar-la per a conviure i relacionar-nos.
També aparegué el tema de la discriminació de la dona: són les xiquetes les que han de renunciar a l’educació en el cas de que la família no puga oferir-la a tots els seus fills.

Com es pot veure el debat donà per a molt: haguérem pogut estar moltes més hores. Sols trobàrem a faltar més assistència, tot tenint en compte que s’havia convidat a totes les famílies que tenen escolaritzats els seus fill/es des d’infantil a l’ESO en la Vall.              

No hay comentarios:

Publicar un comentario